ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
คลิก>>
 

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก
โดยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟกิ(APSCO)
และ Beihang University
รายละเอียด คลิก>>
 

  ข่าวอวกาศ

ดูทั้งหมด >>

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ......อ่านต่อ
สำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ได้ประกาศ
สำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการฯ ......อ่านต่อ
ดาวเทียมใหม่สำหรับเครือข่าย Global Xpress ของอินมาร์แซท
อินมาร์แซทประกาศว่า บริษัท โบอิง จำกัด จะเป็นผู้สร้างดาวเทียมใหม่ดวงที่ 4 ของรุ่น Inmarsat-5 สำหรับเครือข่าย Global Xpress โดยดาวเทียมดังกล่าวจะเป็นส ......อ่านต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลกอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากนอกโลก
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์นานาชาติและนักวิจัยของห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอว์เรนซ์ลิเวอร์มอร์ ได้ร่วมกันยืนยันว่าจริงๆแล้ว สิ่งมีชีวิตอาจจะมาจากนอกโลก ......อ่านต่อ
  ข่าวสำนัก

ดูทั้งหมด >>

ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๔
    ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
< อ่านต่อ > 
 

Space

Affairs

Bureau

Thailandหมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย
คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 180852   


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6882 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: space@mict.go.th